Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 30 2017

unreachable96
22:05
2061 ef9c 500
Reposted fromcoolenough coolenough viaawakened awakened
22:05
2538 a9a7
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaawakened awakened
unreachable96
22:05
2958 5f9f
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaawakened awakened

September 28 2017

unreachable96
19:56
2517 5cfe
unreachable96
19:56
19:56
unreachable96
19:56
unreachable96
13:40
8411 cc7a
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viaallann allann
12:51
1900 ef65 500
Reposted fromamatore amatore viaallann allann
unreachable96
12:27
7443 ddc5
Reposted fromnyaako nyaako viaokiemnieogarniesz okiemnieogarniesz
unreachable96
12:26
unreachable96
12:26

September 21 2017

unreachable96
21:29
Reposted fromrayla rayla viaazathiana azathiana
unreachable96
21:28
w życiu najtrudniejsze jest odkrywanie swojej tożsamości. Czy ta whisky rzeczywiście ci smakowała, czy może tak ci się wydawało, bo smakowała twoim kolegom? Czy kupiłeś ten telefon dla siebie, czy żeby pokazać, że cię stać? Czy słuchasz tej muzyki dlatego, że ci się podoba, czy dlatego, że słuchają jej twoi znajomi, a ty boisz się przyznać, żeby cię nie wyśmiali? Co jest naprawdę twoje? Z takich drobnych rzeczy układa się nasza tożsamość. Kiedy wiesz, co naprawdę lubisz, trochę bardziej wiesz, kim jesteś.  
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromdreamadream dreamadream viaazathiana azathiana
21:27
2482 e8ce 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaazathiana azathiana
unreachable96
21:00
4751 fe68 500
Reposted fromLadykwa Ladykwa viaazathiana azathiana
unreachable96
20:30
BOJĘ SIĘ, ŻE WSZYSTKIM WYJDZIE ŻYCIE, A MI NIE
unreachable96
20:28
0499 ca24
Reposted fromrichardth richardth viacukrovelove cukrovelove
unreachable96
20:27
Jestem kimś, kto umiera w środku, ale mimo to nadal ma trochę nadziei na coś niemożliwego.
— Nick Miller
20:26
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl