Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2018

unreachable96
21:23
7804 4835 500
Alex Howitt
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaendlesslove16 endlesslove16
unreachable96
21:23
5056 d037 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viastarryeyed starryeyed

March 18 2018

unreachable96
12:16
2160 6ec0 500
Marek Koterski

March 15 2018

unreachable96
22:05
0734 6ee2
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vialeksandra leksandra
unreachable96
22:03
Zdjęcie użytkownika cyniczny romantyzm.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viastarryeyed starryeyed
unreachable96
21:51
unreachable96
21:51
unreachable96
21:51
6388 2cea
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianewbeginning newbeginning
unreachable96
21:51
unreachable96
20:37
2160 6ec0 500
Marek Koterski

March 09 2018

16:46
9352 6f79
Reposted fromindie indie viaawakened awakened
unreachable96
16:46
1738 f6ba
Reposted from777727772 777727772 viaawakened awakened
unreachable96
13:30
2835 e283
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaawakened awakened
unreachable96
13:30
4765 6ba0 500
Reposted frommeem meem viaawakened awakened

March 05 2018

unreachable96
09:50

March 01 2018

unreachable96
21:25

Chcę się z tobą kochać, mała. Jesteś ładna. Masz śliczne usta. Drobny, lekko zadarty nos. Pięknie smukłe ciało. Nie chude i wygłodzone. Smukłe, gładkie, białe. Chcę cię zaczarować. Kochać się z tobą tak, jakbym miał cię ochronić i wyleczyć. Wdmuchać ci do ust wieczność. Wiesz, to jest to coś w seksie, z czego zdaje sobie sprawę może jedna setna procenta osób - to jest tak, że chcę cię mieć, chcę, żebyś miała mnie i chcę, żebyśmy byli wspólnie święci - jakby ktoś zlitował nas w jeden stop. Coś, czego nigdy nie doświadczą układający rankingi faceciki, bezustannie buszujący w uczelniano-klubowych sklepach z laskami, układającymi takie same, tylko rzadziej obwieszczane światu listy przebojów. Ktoś, coś, ta potężna siła, która każe układać się cegłom w katedry i ludziom w korowody. Jedność. To o to chodzi. Całuję ją dalej. Zatracam się w tym. Etanol zawęża mi pole widzenia ta, że gdy otwieram oczy, to wszystko wygląda, jak obserwowane w małym okienku cyfrowego aparatu wejście duszy do nieba. Tyle pryska od niej złota, setki ścieżek trylionkaratowej kokainy. 

— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę czyli wszystkie gry wideo są o miłości

February 27 2018

21:38
2413 eb20 500
Reposted fromblutelf blutelf viasatyra satyra
unreachable96
21:35
Reposted frombluuu bluuu viasatyra satyra

February 25 2018

unreachable96
20:20
7284 f2bb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasatyra satyra
unreachable96
20:20
2720 bd38
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl