Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 08 2017

unreachable96
19:16
1429 332d
09:28

August 01 2017

unreachable96
20:22
Może dziewięćdziesięciu dziewięciu na sto ludzi Cię zawiedzie, ale piękno świata tkwi w błędzie statystycznym.
— "Hart of Dixie"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaNataly Nataly
unreachable96
20:22
3792 ff4a
Reposted fromfatique fatique viadeparter departer
unreachable96
20:16
Kiedy widzisz dobrego człowieka, staraj się go naśladować. Kiedy widzisz złego człowieka, zastanów się sam nad sobą.
— Konfucjusz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadeparter departer

July 30 2017

unreachable96
19:27
4479 8f6d
Reposted frombangbangimdead bangbangimdead viaawakened awakened

July 24 2017

unreachable96
13:56
Miłość jest dla ducha, a pożądanie dla ciała.
— Salwa an-Nu′ajmi – Smak miodu
Reposted frompuella13 puella13 viaawakened awakened

July 22 2017

unreachable96
21:07
0441 8d21
Reposted fromcalifornia-love california-love viasatyra satyra

July 12 2017

unreachable96
20:52
8768 a991 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viasatyra satyra

July 08 2017

unreachable96
12:26

July 03 2017

unreachable96
22:05
5034 9ace 500
Keith Richards
Reposted frommoralna moralna viasatyra satyra
unreachable96
22:05
9709 4624
Reposted fromstillwaiting stillwaiting viasatyra satyra
unreachable96
22:05
Reposted frommefir mefir viasatyra satyra
unreachable96
21:54
Prawdziwy facet ma takie coś, że jak stoisz naprzeciwko niego, to czujesz, że stoisz naprzeciwko faceta. On nic nie robi. Oddycha tylko i się patrzy
— ks. Piotr Pawlukiewicz
Reposted fromgive--me--love give--me--love viasatyra satyra

June 17 2017

unreachable96
14:08
8617 78d2
Reposted fromdelgada delgada viasatyra satyra

June 16 2017

21:33
5122 9c34
Reposted fromAmericanlover Americanlover viasatyra satyra

June 07 2017

unreachable96
19:43
Też chciałbym, aby przydarzyło mi się w życiu coś innego niż ja sam.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów

May 30 2017

16:54
3966 ed29 500
Reposted frommishonne mishonne viawypierdalac wypierdalac

May 27 2017

unreachable96
12:49
5931 2f20 500
unreachable96
12:07
Z kobietami zmiennymi łatwiej jest wytrzymać niż z nudnymi. Czasami, co prawda, się je morduje, ale rzadko porzuca.
— G.B. Shaw
Reposted fromte-quiero te-quiero viaszarakoszula szarakoszula
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl