Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 17 2017

unreachable96
14:53
Nienawidzę tego.  Nienawidzę tego, że nie potrafię. Że coś tak idiotycznie prostego jak rozmowa sprawia mi trudność. Że nie umiem powiedzieć tego co myślę na czas, w odpowiedni sposób, nie będąc zagłuszona. Że mój głos ginie zanim jeszcze zdąży się wydobyć. Nienawidzę w sobie tego, że tak się boję innych ludzi. Czuję się z tym kompletnie do niczego. Po co mi to, że potrafię pisać, jeśli nie idzie to w parze z komunikacją międzyludzką? Po co mi te wszystkie słowa, których nigdy nie wypowiem, wybrzmiewające za późno, zapisane po fakcie? Nienawidzę strachu i tego, że przez tyle lat nie udało mi się jeszcze go opanować. 
— Cztery Wieki Później
unreachable96
14:51
Reposted fromkattie kattie viascorpix scorpix
unreachable96
14:51
Musimy nauczyć się żyć chwilą obecną. Jeśli za często myślimy o przeszłości, męczymy samych siebie wyrzutami sumienia i rozżaleniem. Jeśli zbyt wiele oczekujemy od przyszłości, zaczynamy żyć w świecie iluzji. Jedyne, co jest naprawdę warte naszego trudu, to żyć pełnią życia tu i teraz...
— Guillaume Musso – Wrócę po ciebie
Reposted fromjesienzycia jesienzycia via12czerwca 12czerwca
14:51
7109 f693 500
Reposted fromeverybody-lies everybody-lies viascorpix scorpix
unreachable96
14:50
Reposted frombluuu bluuu viascorpix scorpix
unreachable96
14:50
8410 a61b
Reposted fromwwannie wwannie via12czerwca 12czerwca
unreachable96
14:50
unreachable96
14:50
7224 584e
(::
Reposted fromgreenloud greenloud via12czerwca 12czerwca
unreachable96
14:50
Nauczyła mnie, że prawdziwa miłość potrzebuje czasu, pracy i komunikacji. Prawdziwa miłość rozkwitała jedynie dla tych, którzy poświęcali czas, by ją pielęgnować, odżywiali ją i dawali jej światło.
— Brittainy C. Cherry
Reposted fromjesienzycia jesienzycia via12czerwca 12czerwca
unreachable96
14:50
unreachable96
14:49
Gdyby ktoś umiał spojrzeć na nas z góry, zobaczyłby, że świat jest pełen ludzi biegnących w pośpiechu, spoconych i bardzo zmęczonych, oraz ich spóźnionych, pogubionych dusz, które nie mogą nadążyć za swoimi właścicielami.
— Olga Tokarczuk "Zagubiona dusza"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
unreachable96
14:49
unreachable96
14:49
0841 6860
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
14:48
8129 15af 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viagdziejestola gdziejestola
unreachable96
14:48
4314 8eef
Reposted fromczapajew czapajew viagdziejestola gdziejestola

December 16 2017

unreachable96
23:37
Reposted frombzdura bzdura viaalexandrious alexandrious
unreachable96
23:30
Kobiety są trudne. A jeśli je ignorujesz robią się jeszcze trudniejsze.
— James Frey
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaawakened awakened
unreachable96
17:33
4114 d395 500
Reposted fromsavatage savatage via12czerwca 12czerwca
17:33
2900 c291
Reposted fromdivi divi via12czerwca 12czerwca
unreachable96
17:32
6719 7805
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl