Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2017

unreachable96
14:29
Najłatwiej zaprzyjaźnić się z mężczyznami, gdy od początku twierdzą, że kochają inne kobiety. Można wtedy z nimi - nazwijmy to - bezpiecznie porozmawiać.
— Janusz Leon Wiśniewski

February 15 2017

unreachable96
20:28
To były moje marzenia. 
Pragnęłam, aby mnie ktoś dostrzegł, ale nie podchodził za blisko, zawsze mnie przerażała zbytnia bliskość drugiego człowieka. 
To był nieokreślony lęk, nagły skurcz serca. I potrzeba wycofania się, ucieczki.

February 14 2017

unreachable96
14:42
2269 5718
14:33
2519 8df4
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viasatyra satyra
unreachable96
14:33
unreachable96
14:32
6761 a61e

July 10 2015

unreachable96
11:02
2514 5aa6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaMonasi Monasi
unreachable96
10:08
9869 c162
Reposted fromczarnemleko czarnemleko viasatyra satyra

July 09 2015

unreachable96
20:32
4886 ad9b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazapominanie zapominanie
unreachable96
20:05
Nie myśl o tym, jak długą drogę masz przed sobą. Nie mierz odległości między startem a metą. Takie rachuby powstrzymają cię przed zrobieniem następnego małego kroczku. Jeśli chcesz zrzucić 20 kilogramów, zamawiasz sałatkę zamiast frytek. Jeśli chcesz być lepszym przyjacielem, odbierasz telefon, zamiast go wyciszać. Jeśli chcesz napisać powieść, siadasz i zaczynasz od jednego akapitu. Boimy się poważnych zmian, ale zazwyczaj mamy dość odwagi, żeby zrobić następny, właściwy krok. Jeden nie-wielki krok, a potem kolejny. To wystarczy, żeby wychować dziecko, zdobyć dyplom, napisać książkę, spełnić swoje najśmielsze marzenia. Jaki powinien być Twój następny, właściwy krok? Nieważne, o co chodzi – po prostu zrób to.
— Regina Brett
Reposted fromwabnicu wabnicu viaarrependimento arrependimento
unreachable96
19:52
7916 0be3 500
Reposted fromperfectsense perfectsense viasatyra satyra
unreachable96
19:31
1225 e657
Reposted fromavooid avooid viasatyra satyra
unreachable96
13:35

July 07 2015

unreachable96
21:43
unreachable96
21:32
1280 4d99
unreachable96
21:29
9527 9b7f 500
Reposted fromrawwwr rawwwr viadoope doope
unreachable96
21:26
unreachable96
21:23
unreachable96
21:23
2269 5718
Reposted fromfoina foina viafenoloftaleina fenoloftaleina
unreachable96
21:22
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl