Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2018

unreachable96
15:48
6801 fe8f
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamglistyporanek mglistyporanek
unreachable96
15:45
Śmiem twierdzić, że nie ma prawdziwego erotyzmu bez sztuki dwuznaczności; im większa jest dwuznaczność, tym silniejsze podniecenie.
— Milan Kundera
Reposted fromfirewalkwithme firewalkwithme vialeksandra leksandra
15:45
8807 d8a9 500
Reposted fromNanutka Nanutka viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
unreachable96
15:45
Czasami najlepszą rzeczą jaką możesz zrobić dla siebie to: nie myśleć, nie zastanawiać się, nie wyobrażać sobie, nie zadręczać się. Tylko oddychać i mieć nadzieję, że wszystko ułoży się jak najlepiej.

May 21 2018

unreachable96
22:28
7004 f03d 500
Reposted fromtfu tfu viaSkydelan Skydelan
unreachable96
21:53
3621 6a67
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamiamor miamor
21:52
3822 9825 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
21:52
4119 80df
Reposted fromdivi divi viamglistyporanek mglistyporanek
21:48
7385 c4bd
Reposted fromdivi divi viamglistyporanek mglistyporanek
unreachable96
21:42
unreachable96
21:41
4583 518f
Reposted fromcocomove cocomove vialovesweets lovesweets
unreachable96
21:37
7579 b444
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viaSkydelan Skydelan
unreachable96
15:51

"Ja oczywiście nie jestem ponura jak noc. Ale cały czas w jakimś napięciu – jakbym jechała złym pociągiem".


— Tove Jansson "Listy"
Reposted frommerkaba merkaba viacytatyzksiazek cytatyzksiazek

May 17 2018

unreachable96
14:25
"Nie znałam pytania często zadawanego przez bliskich ludzi: o czym teraz myślisz? Nie znałam również częstej odpowiedzi na nie: 'o niczym'. Ta odpowiedź nie jest zazwyczaj akceptowana, uchodzi za wymówkę, wybieg. Ludzie zakładają, że każdy zawsze o czymś myśli i wie o czym. Wierzę w to, że można myśleć 'o niczym', a więc o czymś, czego nie da się określić. Nie wiemy po prostu o czym myślimy. Kiedy nie myślimy w słowach, myślimy 'o niczym', ponieważ nie można tego wyrazić słowami. Myślimy o czymś, co nie potrzebuje konturu słowa. To coś leży w głowie"
- Herta Müller
Reposted frommerkaba merkaba viacytatyzksiazek cytatyzksiazek
unreachable96
14:24
"Posiada jedną bardzo dodatnią cechę - mianowicie podczas wieczorów, które spędzamy razem, umie bardzo ładnie milczeć, podczas gdy ja coś czytam lub piszę. Zadaje mi czasem dziwne pytania, np: co ja myślę, gdy ją całuję. Czasami bez widocznej przyczyny prawdziwe łzy stają jej w oczach i nie chce powiedzieć dlaczego? Kiedyś w nocy rozpłakała się w łóżku, i gdy ją zapytałem dlaczego, odpowiedziała: 'Ja tak walczę z życiem...'"
- Władysław Broniewski "Pamiętnik"
Reposted frommerkaba merkaba viacytatyzksiazek cytatyzksiazek

May 13 2018

unreachable96
19:08
4062 d028 500
Becca Fitzpatrick - "Szeptem"

May 11 2018

unreachable96
12:20
Play fullscreen
Czemu mam Cie tylko w snach?
12:17
5409 88c0
Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET viaSkydelan Skydelan
unreachable96
12:17
1709 e409 500
unreachable96
12:16
3953 057a 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaolakocie olakocie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl