Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2017

unreachable96
20:39

March 02 2017

unreachable96
14:12
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się – we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
— ?
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaiga-xvl iga-xvl

February 28 2017

unreachable96
09:51
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja. Potem wszystko jest już tylko konsekwencją
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromweightless weightless viaupinthesky upinthesky
unreachable96
09:47
Fascynują mnie ludzie, którzy robią więcej, niż mówią. Mogłabym stać się kimś takim.
— Sylvia Plath, "Dzienniki 1950-1962"

February 27 2017

unreachable96
21:19
unreachable96
21:18
6296 b2ad
Reposted fromsummerkiss summerkiss viarock-sex-love rock-sex-love
unreachable96
21:18
5146 6a76
Reposted fromtutajjula tutajjula vianayantara nayantara
unreachable96
21:18
Jest taki okres, kiedy kobieta musi być piękna, żeby ktoś ją pokochał, a potem przychodzi czas, że ktoś musi ją kochać, żeby była piękna.
— Françoise Sagan
Reposted fromdreamadream dreamadream vianayantara nayantara
unreachable96
20:31
8398 d8de 500
unreachable96
20:19
4287 78f5
unreachable96
19:46
Jeśli właśnie próbujesz zjeść homara, którego nie lubisz, bo wolisz kluski śląskie i ciepły sweter zamiast sukni z gorsetem, to wstań od stołu.  Tu wszystko zależy od Ciebie. 
Reposted fromupinthesky upinthesky
18:02
3146 935e 500
Reposted fromerial erial viaupinthesky upinthesky
unreachable96
18:02
17:11
7562 0fbd

February 26 2017

unreachable96
21:48
To co jest między dwoma osobami , mogą zrozumieć tylko te dwie osoby.
— dokładnie.
Reposted fromchocoway chocoway viamylifemychoice mylifemychoice
unreachable96
21:41
8651 fc81
Reposted fromneza neza vialadywithoutheart ladywithoutheart
unreachable96
15:49
6294 cdfa
Reposted fromgabrynia gabrynia viaxxjojonixx xxjojonixx
unreachable96
15:48
Pracuj ciężko w czasie przeznaczonym na pracę. Baw się intensywnie, gdy przychodzi czas na zabawę. Ciesz się słuchaniem starych historii opowiadanych przez babcię, póki wciąż jeszcze żyje. Nawiązuj głęboki kontakt ze swoimi znajomymi. Patrz na dzieci oczami pełnymi cudów, jakimi one same patrzą na świat. Śmiej się z dowcipów i życiowych absurdów. Oddawaj się swoim pasjom i pragnieniom. Gromadź oszczędności na czarną godzinę i zbierz ich wystarczająco dużo, byś mógł wydać je w słoneczny dzień.
— Philip G. Zimbardo, „Paradoks Czasu”
Reposted fromkyte kyte viasatyra satyra
unreachable96
15:47
6201 129c
Reposted fromcarol91 carol91 viasatyra satyra
unreachable96
15:46
“ Ustrzeż mnie, Panie, od mężczyzny, o którym pomyślę,że jest inny.”
— K. Grochola
Reposted fromladygrey ladygrey viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl