Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

unreachable96
14:08
8617 78d2
Reposted fromdelgada delgada viasatyra satyra

June 16 2017

21:33
5122 9c34
Reposted fromAmericanlover Americanlover viasatyra satyra

June 07 2017

unreachable96
19:43
Też chciałbym, aby przydarzyło mi się w życiu coś innego niż ja sam.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów

May 30 2017

16:54
3966 ed29 500
Reposted frommishonne mishonne viawypierdalac wypierdalac

May 27 2017

unreachable96
12:49
5931 2f20 500
unreachable96
12:07
Z kobietami zmiennymi łatwiej jest wytrzymać niż z nudnymi. Czasami, co prawda, się je morduje, ale rzadko porzuca.
— G.B. Shaw
Reposted fromte-quiero te-quiero viaszarakoszula szarakoszula
unreachable96
12:04
unreachable96
12:04
4505 af88 500
Reposted fromdusix dusix viapoppyseed poppyseed
unreachable96
12:04
unreachable96
12:04
unreachable96
12:04
4225 2381 500
byle do Wigilii...

May 26 2017

unreachable96
16:21
7435 7a58 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viasatyra satyra

May 24 2017

unreachable96
22:18

April 27 2017

unreachable96
15:28
5800 6820 500
Odkryj w sobie psychopatę i osiągnij sukces
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek

April 26 2017

unreachable96
21:51
3461 5e9b
Reposted fromsnowlake snowlake viasatyra satyra
21:23
3499 40da
Reposted fromamatore amatore viasatyra satyra
unreachable96
20:30
Nikt nie chce być singlem, ale też mało kto umie zbudować związek. Nakarmieni popkulturą, wypchani sztucznymi wzorcami oczekujemy od drugiej strony wyimaginowanej doskonałości, sami za bardzo nie chcąc nic dawać. Wyposażamy naszych wyimaginowanych partnerów w zestawy często sprzecznych cech, przy okazji doczepiając im w fantazjach twarze znanych, amerykańskich aktorów. Nie potrafimy przyjąć do wiadomości faktu, że zawsze ten ktoś będzie podobał nam się trochę mniej, zawsze czymś nas wkurzy, zawsze w jakiś sposób zawiedzie nasze zaufanie, o czymś zapomni, gdzieś się spóźni, gdzieś posieje naszą ulubioną rzecz. Jest to dla nas nie do zniesienia, bo moment, gdy życie rozmija się z naszymi marzeniami, traktujemy jako osobistą klęsk.
— Jakub Żulczyk

April 24 2017

unreachable96
15:05
2755 3ca3
unreachable96
14:06
unreachable96
14:01
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl