Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

unreachable96
21:30
Trzeba uważać:
czas się zbyt łatwo na przeszłość zamienia.
— Krzysztof Kamil Baczyński - "Elegia codzienna"

November 05 2018

unreachable96
17:30
3594 3bed
Reposted fromsarazation sarazation viaazathiana azathiana
Sponsored post
soup-sponsored
12:34
5371 6093 500
rockyourmind, foods, 2010-2020.

So Long, and Thanks for All the Fish.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind

November 03 2018

unreachable96
15:51
7103 acc4
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaazathiana azathiana

November 02 2018

unreachable96
20:42
2192 c90c 500
Twój Vincent.
unreachable96
20:42
unreachable96
19:04
unreachable96
19:03
unreachable96
19:01
To nie jest tak, że się waham, że jestem niezdecydowana i niepewna. Po prostu najbardziej czego nie chcę, to narzucać się. Wolę nie odzywać się pierwsza w obawie, że komuś chociaż przez sekundę przemknie przez myśl, że jest już mnie za dużo. Dlatego czekam, aż setny raz powiesz, że chcesz ze mną gadać i że mnie lubisz. Dopiero wtedy zaczynam odrobinę w to wierzyć.
http://gomint.blogspot.com/
Reposted fromgoby goby viaazathiana azathiana

November 01 2018

unreachable96
23:05
0686 ce0b 500
Reposted frommarionettes marionettes viapsycha psycha
unreachable96
22:37
unreachable96
22:36

wiesz czego się boję? tego później. tej obojętności. tego traktowania partnera jak stary mebel który po prostu jest i z którym nie trzeba rozmawiać. bo przecież nic nowego nie powie.

boję się tego życia obok siebie 
i rzucania raz w tygodniu słowa kocham
z przyzwyczajenia.

— Retoryka. / zgodnie z dobowym rozkładem jazdy.

October 30 2018

unreachable96
21:17
unreachable96
21:17
6142 2640 500
unreachable96
21:16
unreachable96
21:15
Nie bój się zranienia. Lepiej wzbić się w niebo i upaść, niż nigdy nie poczuć, jak ziemia usuwa ci się spod nóg. Nawet chwilowa radość jest lepsza niż całkowity jej brak.
— Vi Keeland
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaawakened awakened
unreachable96
21:07
Każde spotkanie coś wnosi. Ludzi poznajemy po to, aby się czegoś nauczyć: czułości, siły, wzruszenia. Aby dostać w twarz i wyciągnąć wnioski. Każdy człowiek staje na naszej drodze po coś. Jest lekcją, przestrogą, komunikatem albo najpiękniejszym prezentem od losu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaawakened awakened

October 28 2018

unreachable96
14:39
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaciarka ciarka
unreachable96
14:39
unreachable96
14:38
Charlotte Le Bon. (Yves Saint Laurent - 2014)
Reposted frombluuu bluuu viadeparter departer
unreachable96
14:38
6518 a719 500
Reposted fromcarol91 carol91 viadeparter departer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...